VN Star

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

SĐT Mã dự thưởng Thời gian gửi Giải thưởng
0868XXX676 G8TD5SRA 19/05/2023 09:57 10.000 VNĐ
0868XXX676 G8T5TJLD 19/05/2023 09:56 10.000 VNĐ
0988XXX818 G8TDKYM3 19/05/2023 09:48 10.000 VNĐ
0868XXX676 G8T8LMI3 19/05/2023 09:44 10.000 VNĐ
0395XXX643 INTH54MX 19/05/2023 09:32 10.000 VNĐ
0395XXX643 INTM5VA5 19/05/2023 09:29 10.000 VNĐ
0946XXX023 INT79WU8 19/05/2023 09:21 10.000 VNĐ
0977XXX285 INCLY5YG 19/05/2023 08:59 10.000 VNĐ
0327XXX778 G8THMGJ8 19/05/2023 08:22 10.000 VNĐ
0337XXX444 INC7598C 19/05/2023 08:12 10.000 VNĐ
0981XXX509 INTIL4JG 19/05/2023 08:11 10.000 VNĐ
0354XXX593 G8T9D8UN 19/05/2023 07:32 10.000 VNĐ
0988XXX364 G8T3MH88 19/05/2023 06:55 10.000 VNĐ
0379XXX555 INT7Y5I8 19/05/2023 06:33 10.000 VNĐ
0379XXX555 INT5URMD 19/05/2023 06:31 10.000 VNĐ
VN Star