VN Star

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

SĐT Mã dự thưởng Thời gian gửi Giải thưởng
0379XXX555 INTEJ599 19/05/2023 06:31 10.000 VNĐ
0829XXX966 INTHAW98 19/05/2023 05:11 10.000 VNĐ
0829XXX966 INTJHKD5 19/05/2023 05:11 10.000 VNĐ
0397XXX979 INCKX44V 18/05/2023 21:22 10.000 VNĐ
0976XXX189 INT8FJFJ 18/05/2023 20:48 10.000 VNĐ
0383XXX805 INC45DT3 18/05/2023 20:38 10.000 VNĐ
0961XXX626 INTCPG7H 18/05/2023 20:33 10.000 VNĐ
0344XXX467 G8TFTD8I 18/05/2023 20:26 10.000 VNĐ
0373XXX301 INTA7TJ8 18/05/2023 20:14 10.000 VNĐ
0853XXX135 G8TD43NG 18/05/2023 19:55 10.000 VNĐ
0355XXX181 INC3X797 18/05/2023 19:32 10.000 VNĐ
0917XXX537 G8T868ST 18/05/2023 18:49 10.000 VNĐ
0353XXX298 G8TC5TVG 18/05/2023 18:48 10.000 VNĐ
0764XXX579 INC5E8U7 18/05/2023 18:38 10.000 VNĐ
0388XXX956 G8TL6L5U 18/05/2023 18:38 10.000 VNĐ
VN Star