VN Star

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

SĐT Mã dự thưởng Thời gian gửi Giải thưởng
0962XXX526 G8TL6HRP 21/05/2023 12:36 10.000 VNĐ
0339XXX343 G8TKHI6V 21/05/2023 11:49 10.000 VNĐ
0904XXX571 G8TE8F5J 21/05/2023 11:47 10.000 VNĐ
0376XXX705 INTHAIN9 21/05/2023 11:25 10.000 VNĐ
0964XXX658 INTII958 21/05/2023 11:09 10.000 VNĐ
0352XXX040 INT85TGN 21/05/2023 11:05 10.000 VNĐ
0976XXX083 G8TA4NLC 21/05/2023 10:46 10.000 VNĐ
0988XXX202 G8CFTNR7 21/05/2023 10:44 10.000 VNĐ
0977XXX231 G8TLPY3S 21/05/2023 09:43 10.000 VNĐ
0987XXX469 INT8XF5X 21/05/2023 09:25 10.000 VNĐ
0974XXX413 INT4SSUI 21/05/2023 09:15 10.000 VNĐ
0377XXX436 INC4RRJU 21/05/2023 09:04 10.000 VNĐ
0987XXX469 INTLT5UF 21/05/2023 08:43 10.000 VNĐ
0365XXX183 G8TDNGJ6 21/05/2023 08:39 10.000 VNĐ
0396XXX297 G8C5IMIR 21/05/2023 07:28 10.000 VNĐ
VN Star