VN Star

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

SĐT Mã dự thưởng Thời gian gửi Giải thưởng
0355XXX610 G8T6EJMY 21/05/2023 05:42 10.000 VNĐ
0975XXX317 G8T5WIKL 20/05/2023 21:13 10.000 VNĐ
0975XXX317 G8TKYMM4 20/05/2023 21:12 10.000 VNĐ
0333XXX770 G8T4D3PP 20/05/2023 19:47 10.000 VNĐ
0974XXX470 INT6PCAR 20/05/2023 19:25 10.000 VNĐ
0974XXX470 INT6PP4A 20/05/2023 19:24 10.000 VNĐ
0374XXX035 INT5XCDS 20/05/2023 19:22 10.000 VNĐ
0374XXX035 INTJL9WV 20/05/2023 19:22 10.000 VNĐ
0374XXX035 INT36GED 20/05/2023 19:21 10.000 VNĐ
0374XXX035 INT7DA5R 20/05/2023 19:20 10.000 VNĐ
0374XXX035 INT5CHYP 20/05/2023 19:20 10.000 VNĐ
0374XXX035 INTE6IRP 20/05/2023 19:19 10.000 VNĐ
0374XXX035 INTEMN4U 20/05/2023 19:19 10.000 VNĐ
0764XXX579 INC9MTK8 20/05/2023 18:58 10.000 VNĐ
0865XXX739 INT9UTYP 20/05/2023 18:49 10.000 VNĐ
VN Star