VN Star

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

SĐT Mã dự thưởng Thời gian gửi Giải thưởng
0857XXX431 INTA5S3I 20/05/2023 18:45 10.000 VNĐ
0976XXX958 G8C4VMGS 20/05/2023 18:29 10.000 VNĐ
0915XXX426 G8TI5CGW 20/05/2023 15:29 10.000 VNĐ
0332XXX568 G8C49N5D 20/05/2023 15:10 10.000 VNĐ
0338XXX112 INC4MY9V 20/05/2023 14:50 10.000 VNĐ
0399XXX116 INT67R3A 20/05/2023 14:30 10.000 VNĐ
0379XXX408 G8CE45GS 20/05/2023 14:30 10.000 VNĐ
0364XXX933 INTFMN3T 20/05/2023 13:28 10.000 VNĐ
0364XXX933 INTIFTS8 20/05/2023 13:27 10.000 VNĐ
0946XXX135 INTIESL9 20/05/2023 12:52 10.000 VNĐ
0366XXX102 INTE3E39 20/05/2023 11:51 10.000 VNĐ
0342XXX198 INT34SIG 20/05/2023 11:40 10.000 VNĐ
0972XXX458 INTKN3XT 20/05/2023 11:16 10.000 VNĐ
0962XXX832 G8TE8U4Y 20/05/2023 10:58 10.000 VNĐ
0936XXX485 INT47GXG 20/05/2023 10:49 10.000 VNĐ
VN Star