VN Star

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

SĐT Mã dự thưởng Thời gian gửi Giải thưởng
0367XXX625 INCKN5SP 20/05/2023 10:17 10.000 VNĐ
0388XXX717 G8TD7PXP 20/05/2023 09:56 10.000 VNĐ
0388XXX217 INT34JNJ 20/05/2023 09:55 10.000 VNĐ
0971XXX969 INCLJ5CV 20/05/2023 09:30 10.000 VNĐ
0982XXX072 G8C9XUI7 20/05/2023 09:16 10.000 VNĐ
0397XXX758 INTAG5CE 20/05/2023 09:13 10.000 VNĐ
0977XXX285 INC79GTE 20/05/2023 09:07 10.000 VNĐ
0977XXX285 INCHCID9 20/05/2023 09:06 10.000 VNĐ
0977XXX285 INCEX9N9 20/05/2023 09:05 10.000 VNĐ
0977XXX285 INC8VH8S 20/05/2023 09:04 10.000 VNĐ
0847XXX786 INTETYP3 20/05/2023 09:00 10.000 VNĐ
0812XXX990 INT87E3J 20/05/2023 08:39 10.000 VNĐ
0812XXX990 INTA4SA6 20/05/2023 08:38 10.000 VNĐ
0977XXX913 INTLHAG6 20/05/2023 08:25 10.000 VNĐ
0862XXX009 INT8GRMY 20/05/2023 07:48 10.000 VNĐ
VN Star