VN Star

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

SĐT Mã dự thưởng Thời gian gửi Giải thưởng
0385XXX662 INT8RXHC 20/05/2023 07:41 10.000 VNĐ
0988XXX507 INTKTRT6 20/05/2023 07:36 10.000 VNĐ
0963XXX678 INT8VLAE 20/05/2023 07:13 10.000 VNĐ
0829XXX980 G8T9P9JA 19/05/2023 21:57 10.000 VNĐ
0829XXX980 G8T8N6NW 19/05/2023 21:56 10.000 VNĐ
0829XXX980 G8TGIIR4 19/05/2023 21:42 10.000 VNĐ
0773XXX328 INTCNDI9 19/05/2023 19:45 10.000 VNĐ
0345XXX457 INT8HTFF 19/05/2023 19:37 10.000 VNĐ
0345XXX457 INTM6WK5 19/05/2023 19:35 10.000 VNĐ
0853XXX135 G8TCFJR5 19/05/2023 19:34 10.000 VNĐ
0853XXX135 G8T8MHXT 19/05/2023 19:33 10.000 VNĐ
0853XXX135 G8T4YV9W 19/05/2023 19:33 10.000 VNĐ
0868XXX975 INTDMUN8 19/05/2023 19:08 10.000 VNĐ
0343XXX455 INT5F6GH 19/05/2023 18:42 10.000 VNĐ
0941XXX069 INT55KFR 19/05/2023 18:24 10.000 VNĐ
VN Star