VN Star

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

SĐT Mã dự thưởng Thời gian gửi Giải thưởng
0977XXX838 INT73Y8T 19/05/2023 18:06 10.000 VNĐ
0911XXX229 INC4S4NI 19/05/2023 18:01 10.000 VNĐ
0778XXX881 INTFPNW4 19/05/2023 17:53 10.000 VNĐ
0328XXX108 INTFA7V3 19/05/2023 17:46 10.000 VNĐ
0842XXX123 INTES8NF 19/05/2023 17:40 10.000 VNĐ
0332XXX568 INCAMWU3 19/05/2023 17:28 10.000 VNĐ
0961XXX514 INTF7XMD 19/05/2023 17:26 10.000 VNĐ
0356XXX996 INT9J3DK 19/05/2023 17:24 10.000 VNĐ
0977XXX231 G8TF5HUU 19/05/2023 17:12 10.000 VNĐ
0941XXX245 INT63CU4 19/05/2023 16:47 10.000 VNĐ
0859XXX174 INC6SCJ9 19/05/2023 16:16 10.000 VNĐ
0982XXX297 INC73R59 19/05/2023 16:07 10.000 VNĐ
0982XXX297 INC4JC6T 19/05/2023 16:06 10.000 VNĐ
0915XXX079 INC9FS7K 19/05/2023 16:01 10.000 VNĐ
0865XXX643 G8C3MUVE 19/05/2023 15:56 10.000 VNĐ
VN Star