VN Star

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

SĐT Mã dự thưởng Thời gian gửi Giải thưởng
0969XXX002 INCMC9YH 19/05/2023 15:45 10.000 VNĐ
0375XXX785 INTH9EF5 19/05/2023 15:39 10.000 VNĐ
0977XXX612 G8T7SWKC 19/05/2023 15:35 10.000 VNĐ
0797XXX696 INT6H6XX 19/05/2023 15:24 10.000 VNĐ
0977XXX838 INTM3948 19/05/2023 15:20 10.000 VNĐ
0976XXX662 INTC5WKN 19/05/2023 15:18 10.000 VNĐ
0969XXX332 INC8JJ6D 19/05/2023 15:13 10.000 VNĐ
0977XXX838 INT7KD4G 19/05/2023 14:33 10.000 VNĐ
0989XXX756 INT6GMP7 19/05/2023 14:31 10.000 VNĐ
0862XXX979 INCFC4ID 19/05/2023 14:23 10.000 VNĐ
0339XXX412 INTDS6SC 19/05/2023 14:12 10.000 VNĐ
0965XXX183 G8TFN5Y5 19/05/2023 13:56 10.000 VNĐ
0842XXX123 INT9WFLH 19/05/2023 13:33 10.000 VNĐ
0364XXX011 G8T6DGUD 19/05/2023 12:46 10.000 VNĐ
0966XXX433 INT9KSUF 19/05/2023 12:05 10.000 VNĐ
VN Star