VN Star

DANH SÁCH KHÁCH HÀNG TRÚNG THƯỞNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH

GIẢI KHUYẾN KHÍCH

SĐT Mã dự thưởng Thời gian gửi Giải thưởng
0966XXX433 INT4DXES 19/05/2023 12:04 10.000 VNĐ
0966XXX433 INT8MKM4 19/05/2023 12:03 10.000 VNĐ
0966XXX433 INT8V3HC 19/05/2023 12:02 10.000 VNĐ
0982XXX700 G8C8649V 19/05/2023 12:01 10.000 VNĐ
0941XXX245 INTHJKG8 19/05/2023 11:50 10.000 VNĐ
0985XXX083 INT8N7XD 19/05/2023 11:50 10.000 VNĐ
0941XXX245 INTECT4D 19/05/2023 11:49 10.000 VNĐ
0364XXX933 INTMCM9W 19/05/2023 11:22 10.000 VNĐ
0364XXX011 G8TIPU4M 19/05/2023 11:00 10.000 VNĐ
0915XXX657 INT9WV6K 19/05/2023 10:16 10.000 VNĐ
0971XXX137 INT4SMIJ 19/05/2023 10:14 10.000 VNĐ
0971XXX137 INTKA3DE 19/05/2023 10:13 10.000 VNĐ
0339XXX660 INTHDYK7 19/05/2023 10:10 10.000 VNĐ
0339XXX660 INTF8NTK 19/05/2023 10:07 10.000 VNĐ
0868XXX676 G8T65CD7 19/05/2023 09:58 10.000 VNĐ
VN Star