LỊCH LIVESTREAM QUAY SỐ TRÚNG THƯỞNG

Trên fanpage Sơn gỗ G8 & Sơn kim loại Indu paint

10h00 các ngày 10/12/2022, 10/01/2023, 10/02/2023, 01/06/2023
Khách hàng giữ thẻ khuyến mại chứa mã dự thưởng và đón xem chương trình livestream quay số trúng thưởng 10h các ngày 10/12/2022, 10/01/2023, 10/02/2023, 01/06/2023 trên fanpage Sơn gỗ G8 và Sơn kim loại iNDU Paint để có cơ hội trúng Vàng SJC 9999.

VN Star
STT THỜI GIAN LIVESTREAM MÃ DỰ THƯỞNG HỢP LỆ ĐƯỢC QUAY THƯỞNG
TRONG BUỔI LIVESTREAM
1 10h00 Thứ 7 ngày 10/12/2022 Các mã dự thưởng nhắn tin về tổng đài từ 00:00 ngày 20/10/2022 đến 23:59 thứ 6 ngày 09/12/2022
2 10h00 Thứ 3 ngày 10/01/2023 Các mã dự thưởng nhắn tin về tổng đài từ 00:00 ngày 20/10/2022 đến 23:59 thứ 2 ngày 09/01/2023
3 10h00 Thứ 6 ngày 10/02/2023 Các mã dự thưởng nhắn tin về tổng đài từ 00:00 ngày 20/10/2022 đến 23:59 thứ 2 ngày 09/02/2023
4 10h00 Thứ 5 ngày 01/06/2023 Các mã dự thưởng nhắn tin về tổng đài từ 00:00 ngày 20/10/2022 đến 23:59 thứ 4 ngày 31/05/2023
10h00 Thứ 7 ngày 10/12/2022
Các mã dự thưởng nhắn tin về tổng đài từ 00:00 ngày 20/10/2022 đến 23:59 thứ 6 ngày 09/12/2022
10h00 Thứ 3 ngày 10/01/2023
Các mã dự thưởng nhắn tin về tổng đài từ 00:00 ngày 20/10/2022 đến 23:59 thứ 2 ngày 09/01/2023
10h00 Thứ 6 ngày 10/02/2023
Các mã dự thưởng nhắn tin về tổng đài từ 00:00 ngày 20/10/2022 đến 23:59 thứ 2 ngày 09/02/2023
10h00 Thứ 5 ngày 01/06/2023
Các mã dự thưởng nhắn tin về tổng đài từ 00:00 ngày 20/10/2022 đến 23:59 thứ 4 ngày 31/05/2023
*** Thể lệ và điều kiện áp dụng chương trình